Grontmij algemeen

Sweco Algemeen

Sweco behoort met haar 8000 medewerkers tot de top van de Europese ingenieursbureaus. In de markten milieu en ruimte, water, energie, bouw en vastgoed, industrie en infrastructuur en geo-informatie levert Sweco advies- en ingenieursdiensten.

Bedrijventerreinen
Een plek waar het prettig werken en ondernemen is. Dat is de grote uitdaging bij de zoektocht naar geschikte oplossingen voor de ontwikkeling, revitalisering, herstructurering en het beheer van bedrijventerreinen. Hoe gaat Sweco hierbij te werk?

Herstructurering
Ook bedrijventerreinen verouderen. Swecobedenkt en realiseert integrale en duurzame oplossingen voor complex herstructureringsoperaties, klein of omvangrijk, op een bedrijventerrein. Zowel in het openbare gebied als op de private kavel. Onze oplossingen dragen bij aan een optimaal lokaal, sociaal economisch klimaat, aan duurzaamheid en aan samenwerking tussen bedrijven, overheid en derden.

Ontwikkeling
Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein moet worden voldaan aan een groot aantal voorwaarden en eisen. Een proces dat start bij de toetsing van de haalbaarheid (economisch, planologisch en bestuurlijk). Vanaf het begin betrekken we de verschillende partijen actief bij de planvorming om voldoende draagvlak te creëren voor de nieuwe plannen en voor de (duurzame) samenwerking in de toekomst. Sweco kiest voor een integrale aanpak van plan tot uitvoering, met als eindresultaat een aantrekkelijk, efficiënt, veilig en duurzaam te beheren bedrijventerrein.

Parkmanagement
Parkmanagement staat garant voor een slagvaardige organisatie die diverse beheeractiviteiten verzorgt, variërend van de openbare ruimte tot gezamenlijke afvalinzameling. Het concept biedt belangrijke voordelen, zoals waardevastheid van het onroerend goed en een positief imago. Het resultaat is duurzame kwaliteit en kostenvoordelen. Sweco kan elk gewenst kwaliteits- en duurzaamheidsniveau op een bedrijventerrein realiseren met parkmanagement. U kunt Sweco inschakelen voor een advies over parkmanagement, maar ook voor de implementatie van dit advies en uiteraard de daadwerkelijke uitvoering van parkmanagement behoren tot de mogelijkheden.

Laatste nieuws

Twitter Button
» Alle berichten lezen