Nieuws

Laatste nieuws

Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?

Als vervolg op de bereikbaarheidsbijeenkomst van 2 februari jl. in de Kofferbak richt een aantal ondernemers een denktank bereikbaarheid Kampen op. Doet u mee?

In de denktank zitten ondernemers die graag actief willen meedenken over de bereikbaarheid van Kampen en de verschillende plannen van de overheid op het gebied van infra, verkeersmanagement en slimme mobiliteit.

In de bijeenkomst op 2 februari jl. is een eerste oproep gedaan voor deze denktank. De volgende ondernemers hebben reeds aangegeven mee te willen denken:

  • Mevrouw G. IJzerman – IJzerman Transport B.V.
  • De heer U. Bosma – Wärtsilä
  • De heer A. van der Sluis – ITM
  • De heer H. Vermeer – Impact
  • De heer H. Both – ondernemersvereniging IC Kampen

Daarnaast participeren de parkmanagers van bedrijvenpark RW50 en Zuiderzeehaven in deze denktank. De denktank bereikbaarheid wordt georganiseerd door de gemeente Kampen in samenwerking met Beter Benutten Zwolle Kampen.

Ook meedenken in de denktank?

Vindt u het ook interessant om mee te denken over de bereikbaarheid van Kampen en gevraagd en ongevraagd advies te geven over plannen en ideeën ten aanzien van bereikbaarheid en slimme mobiliteit? Meldt u dan nu aan voor de denktank bij Tineke de Nooij via t.denooij@kampen.nl

Het eerste denktank-overleg wordt in de week van 13 maart ingepland.// Terug naar overzicht

Laatste nieuws

Twitter Button
HET NETWERKEVENT VAN HET JAAR
Dus: Kampense ondernemers en medewerkers van gemeente en bedrijven leren elkaar (beter) kennen en komen...
Afsluiting N50 tussen aansluiting Kampen Centrum - Ens 11 mei 21:00 - 05:00 uur
Geachte Stakeholder,   In opdracht van Rijkswaterstaat worden in de nacht van donderdag 11 op...
De derde Wärtsilä Power Run
Wärtsilä Power Run is een sponsorevenement ten behoeve van Isala ’96 (http://www.avisala96.nl/wartsilapowerrun),...
Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?
Als vervolg op de bereikbaarheidsbijeenkomst van 2 februari jl. in de Kofferbak richt een aantal ondernemers...
Uitnodiging Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid in Kampen
Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar? Bereikbaarheid van Kampen is belangrijk. Bewoners, bezoekers,...
» Alle berichten lezen