Nieuws

Laatste nieuws

Uitnodiging Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid in Kampen

Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar?
Bereikbaarheid van Kampen is belangrijk. Bewoners, bezoekers, maar zeker ook de ondernemers hechten veel waarde aan de bereikbaarheid van Kampen over de weg, het water en het spoor.
Bereikbaarheid en mobiliteit heeft de afgelopen jaren constant op de agenda van de betrokken overheden gestaan. Dit heeft o.a. geresulteerd in de toezegging voor verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid, maar daarmee zijn we er nog niet! Zeker op korte termijn moeten wij iets doen om bereikbaar te blijven, omdat de verbreding van de N50 pas over een aantal jaren soelaas biedt voor de bereikbaarheidsproblemen. 

 
Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid Kampen
Graag nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst over de bereikbaarheid van Kampen op 2 februari aanstaande.

Tijdens de bijeenkomst wordt er stil gestaan bij het succes van de lobby voor de verbreding van de N50 bij Kampen. Bert Boerman gedeputeerde mobiliteit van de provincie Overijssel en voorzitter van het bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen zal hierover vertellen. Daarnaast gaan wij graag met u in gesprek over hoe we, in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, de mobiliteit van goederen en personen slim kunnen organiseren.

Wat, wanneer en waar?
Wat:informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid Kampen
Voor wie: alle ondernemers in Kampen
Wanneer: donderdag 2 februari
Tijd: inloop vanaf 16.30 uur, aanvang programma 17.00 uur
Locatie: de Kofferbak, Ambachtsstraat 21 te Kampen
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bedrijvenpark Rijksweg 50 en de Zuiderzeehaven Kampen in samenwerking met het team van Beter Benutten Zwolle Kampen.

Programma
 

16.30 uur    Inloop
17.00 uur  

 
Welkom door dagvoorzitter Jelle Weever WEEVER bouw bv en bestuurslid MKB regio Zwolle
17.05 uur   N50, verbreding, lobby en de stand van zaken
door Bert Boerman - gedeputeerde provincie Overijssel
17.30 uur  

 
Programma Beter Benutten o.a.  een programma van het rijk. Welke kansen liggen er voor ondernemers in Kampen?
door Daniel Uenk – programmamanager Beter Benutten Zwolle
Kampen
17.45 uur   Slimme mobiliteit: personenvervoer – mogelijkheden en voorbeelden
door Arnold Helfrich - mobiliteitsmakelaar
18.00 uur  

 
Slimme mobiliteit: goederenvervoer – mogelijkheden en voorbeelden
door Miranda Volker – logistiek makelaar
18.15 uur   Afsluiting door voorzitter en informeel napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Aanmelden
In verband met de catering is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich tot 26 januari aanmelden via info@beterbenuttenzwollekampen.nl.
Via www.beterbenuttenzwollekampen.nl kunt u ook zien welke bedrijven zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website www.beterbenuttenzwollekampen.nl. U kunt ook contact opnemen met Jasper Breurkens, parkmanager Zuiderzeehaven via jasper.breurkens@sweco.nl.

// Terug naar overzicht

Laatste nieuws

Twitter Button
HET NETWERKEVENT VAN HET JAAR
Dus: Kampense ondernemers en medewerkers van gemeente en bedrijven leren elkaar (beter) kennen en komen...
Afsluiting N50 tussen aansluiting Kampen Centrum - Ens 11 mei 21:00 - 05:00 uur
Geachte Stakeholder,   In opdracht van Rijkswaterstaat worden in de nacht van donderdag 11 op...
De derde Wärtsilä Power Run
Wärtsilä Power Run is een sponsorevenement ten behoeve van Isala ’96 (http://www.avisala96.nl/wartsilapowerrun),...
Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?
Als vervolg op de bereikbaarheidsbijeenkomst van 2 februari jl. in de Kofferbak richt een aantal ondernemers...
Uitnodiging Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid in Kampen
Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar? Bereikbaarheid van Kampen is belangrijk. Bewoners, bezoekers,...
» Alle berichten lezen