Nieuws

Laatste nieuws

Werksessie Beter Benutten

Beste ondernemers op de Zuiderzeehaven,
 
Bereikbaarheid is een onderscheidende factor voor Zuiderzeehaven en dat willen we graag zo houden, waar mogelijk verbeteren.  Zeker in de logistieke sector telt elke minuut. Als ondernemer zit u niet te wachten op files op de N50. Ook wilt u dat uw medewerkers veilig op het werk aankomen, of zij nu met de fiets of met de auto naar de Zuiderzeehaven komen.
Om bovenstaande redenen is op de Zuiderzeehaven in 2015 een project vanuit Beter Benutten gestart. Beter Benutten is een programma vanuit de gemeenten Zwolle en Kampen in samenwerking met de provincie Overijssel. Samenwerken aan een bereikbare en gastvrije regio staat centraal. In de bijgaande flyer leest u hier meer over.
 
Bereikbaarheidsprofiel Zuiderzeehaven
In 2015 heeft u een korte vragenlijst ingevuld over de bereikbaarheid van Zuiderzeehaven. Op basis van deze gegevens heeft Beter Benutten een bereikbaarheidsprofiel voor de Zuiderzeehaven opgesteld.  Daarnaast is er bij Wärtsilä een verdiepende scan uitgevoerd op basis van de postcode gegevens van de medewerkers.*
 
Maatregelen in beeld
Tineke de Nooij en Arnold Helfrich (beiden werkzaam voor Beter Benutten) hebben, op basis van het bereikbaarheidsprofiel va Zuiderzeehaven, al enkele maatregelen in beeld gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fietsstimulering (het doortrekken van het fietspad, verbeteren natransport  Kampen en Kampen Zuid,) en verbeterde informatievoorziening doorstroming N50.
 
Werksessie Zuiderzeehaven: opstellen gebiedsplan
Beter Benutten organiseert in samenwerking met het parkmanagement op Zuiderzeehaven een werksessie op Zuiderzeehaven. Het bespreken van het bereikbaarheidsprofiel en het gezamenlijk komen tot maatregelen in een gebiedsplan staat hierbij centraal.
 
Wij nodigen u van harte uit om bij deze werksessie aanwezig te zijn. Ook medewerkers die graag mee willen denken over de bereikbaarheid van Zuiderzeehaven zijn van harte welkom.
 

Wat:                    Beter Benutten bijeenkomst ‘samenwerken aan mobiliteitsoplossingen’
Waar:                  Salland Olie, Genuakade 4 te Kampen
Wanneer:            22 maart 2016 van 16:00 – 17:30u.
Voor wie:             Ondernemers, maar zeker ook voor medewerkers die mee willen denken over de         bereikbaarheid en mobiliteit van Zuiderzeehaven.
 
Aanmelden kan tot 18 maart bij Gerdi de Vries via Gerdi.deVries@grontmij.nl.
 
 
 Met vriendelijke groet,
 
 
Jasper Breurkens en Gerdi de Vries
 
* Op basis van de postcodegegevens van medewerkers kan Beter Benutten een goede bereikbaarheidsanalyse maken. Wilt u ook dat de gegevens van uw bedrijf worden meegenomen in de werksessie op 22 maart? Wij ontvangen graag de postcodes via gerdi.devries@grontmij.nl

http://www.beterbenutten.nl/regios/zwolle-kampen 
Hier vind u de flyer

files/Flyer BBZKN_V5.pdf
// Terug naar overzicht

Laatste nieuws

Twitter Button
HET NETWERKEVENT VAN HET JAAR
Dus: Kampense ondernemers en medewerkers van gemeente en bedrijven leren elkaar (beter) kennen en komen...
Afsluiting N50 tussen aansluiting Kampen Centrum - Ens 11 mei 21:00 - 05:00 uur
Geachte Stakeholder,   In opdracht van Rijkswaterstaat worden in de nacht van donderdag 11 op...
De derde Wärtsilä Power Run
Wärtsilä Power Run is een sponsorevenement ten behoeve van Isala ’96 (http://www.avisala96.nl/wartsilapowerrun),...
Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?
Als vervolg op de bereikbaarheidsbijeenkomst van 2 februari jl. in de Kofferbak richt een aantal ondernemers...
Uitnodiging Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid in Kampen
Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar? Bereikbaarheid van Kampen is belangrijk. Bewoners, bezoekers,...
» Alle berichten lezen