Optionele diensten

Optioneel dienstenpakket

Naast de in het basispakket genoemde diensten, worden op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven ook optionele diensten aangeboden. Als ondernemer beslist u zelf of en van welke optionele diensten u gebruik wilt maken.
Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met onze parkmanager, hij helpt u graag verder.


Bedrijfshulpverlening (BHV)
Zoals waarschijnlijk bij u bekend is iedere werkgever verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meerdere BHV’ers aan te wijzen.  Opgeleide BHV’ers dienen structureel herhalingstrainingen te volgen om gecertificeerd te blijven.
 
Vanuit parkmanagement organiseren wij sinds 2015 deze basis- als herhalingstrainingen collectief. Hofstra Trainingen uit Kampen is hiervoor geselecteerd.  

Door de BHV-cursussen vanuit het parkmanagement te organiseren kunt u een financieel voordeel behalen, oplopend tot 41%.  Daarnaast leren medewerkers van de bedrijven elkaar beter en kunnen  praktijkervaringen worden gedeeld.

De BHV-cursussen van Hofstra Trainingen worden aan de Stoomstraat 7 in Kampen gegeven.
Deze locatie beschikt over uitgebreide oefenfaciliteiten.

Hart Veilig Bedrijvenpark
Zowel de gemeente Kampen als RAV IJsselland werken via de website www.hartslagnu.nl als het gaat om het registreren van AED’s én bedrijfshulpverleners met reanimatiecertificaat.
Vanuit parkmanagement Zuiderzeehaven stimuleren wij dit initiatief. Wij vragen daarom bedrijven en hun medewerkers zich aan te melden via deze website als zij een AED bezitten en/of een BHV-er met reanimatiecertificaat in dienst hebben. U kunt zelf aangeven wanneer uw AED en/of BHV’ers beschikbaar zijn. (Bijvoorbeeld alleen tussen 9 en 17 uur).

Meer informatie over dit project leest u hier.

Glasvezel
Op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven is glasvezel aanwezig. Veel bedrijven maken hier inmiddels gebruik van. Meer informatie over de mogelijkheden van glasvezel voor uw bedrijf kunt u opvragen bij Jasper Breurkens.

Gladheidbestrijding
Parkmanagement organiseert samen met Recycling Kampen de gladheidbestrijding op de bedrijventerreinen in Kampen. Parkmanagement zorgt voor een goede coördinatie en is uw eerste aanspreekpunt. Recycling Kampen beschikt over het juiste materieel en strooizout om adequaat te kunnen reageren op iedere verwachting van gladheid en sneeuwval. U kunt zich aanmelden voor de gladheidbestrijding bij de parkmanager.

Laatste nieuws

Twitter Button
HET NETWERKEVENT VAN HET JAAR
Dus: Kampense ondernemers en medewerkers van gemeente en bedrijven leren elkaar (beter) kennen en komen...
Afsluiting N50 tussen aansluiting Kampen Centrum - Ens 11 mei 21:00 - 05:00 uur
Geachte Stakeholder,   In opdracht van Rijkswaterstaat worden in de nacht van donderdag 11 op...
De derde Wärtsilä Power Run
Wärtsilä Power Run is een sponsorevenement ten behoeve van Isala ’96 (http://www.avisala96.nl/wartsilapowerrun),...
Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?
Als vervolg op de bereikbaarheidsbijeenkomst van 2 februari jl. in de Kofferbak richt een aantal ondernemers...
Uitnodiging Informatieve bijeenkomst over bereikbaarheid in Kampen
Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar? Bereikbaarheid van Kampen is belangrijk. Bewoners, bezoekers,...
» Alle berichten lezen